Luxury art

Služby v rámci obchodu s umením

Luxury art ponúka okrem predaja umeleckých predmetov aj rôzne služby v oblasti poradenstva, kúpy, predaja, overenia pravosti, investičného poradenstva o umeleckých predmetov.

Luxury art sa zameriava hlavne na diela s vysokou mierov uchovania hodnoty, ako napríklad originálne diela od svetovo známych umelcov ako Salvador Dali, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Damien Hirst a ďalší. Následne sa Luxury art zameriava na mladých slovenských autorov ktorých diela su inovatívne a majú investičný potenciál. Pri výbere diel tiež dbáme na vysokú estetickú hodnotu diela.

Záujemcom vieme taktiež zabezpečiť sprostredkovanie kúpy a dovozu umeleckého diela zo zahraničia, aktívne spolupracujeme so svetovo renomovanými aukčnými sienami a galériami ako Christie‘s, Sotheby‘s, Bohmans, Dorotheum a ďalšími.

Taktiež vieme zabezpečiť ocenenie umeleckého predmetu a jeho ponúknutie na domácich prípadne zahraničných aukciách napr. v Londýne.

Viac na: luxury-art.sk

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6