KA Group Consulting

KA Group Consulting & Assistance je skupina zaoberajúca sa predovšetkým poradenstvom v oblasti financovania podnikateľských zámerov, manažmentom projektov a ostatným poradenstvom podnikateľom.

Viac informácií na: kagroupconsulting.sk

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6