KA Group je mladá, dynamická a rozvíjajúca sa skupina, ktorá zastrešuje viaceré projekty v rôznych oblastiach.

Rast našej skupiny zabezpečujeme vysokou efektivitou práce, tvorivými riešeniami a efektívnou implementáciou a detailným zameraním na jednotlivé procesy . Snažíme sa rozvíjať naše schopnosti pomocou ktorých vieme výrazne zvyšovať hodnotu naších projektov a tým zhodnocovať skupinu ako celok.

KA Group rešpektuje a dodržiava investičné a etické princípy v podnikaní. V rámci jednotlivých investičných projektov  KA Group realizuje „hands-on“ prístup zameraný na dosiahnutie požadovanej návratnosti investície, čo jej umožňuje maximálnu flexibilitu a individuálny prístup k rôznym investičným príležitostiam.

Medzi hlavné zamerania spoločnosti patrí oblasť realít, oblasť internetových projektov a obchod s umeleckými dielami.

Spojte sa s nami

Radi sa s Vami porozprávame o inovatívnych projektoch. Náš konzultant sa po vyplnení kontaktného formulára s Vami spojí do 48 hodín.